RODO

Administratorem danych osobowych jest:

SwissSoftware24 GmbH
Neugasse 52
6340 Baar
SWITZERLAND

Wszelkie zbierane dane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i obsługi klienta.

Wszelkich zmian w danych oraz usunięcia konta można dokonać za pomocą dostępnego panelu konta klienta.

Wszelkie niejasności i problemy związane z RODO, prosimy kierować na adres e-mail administratora danych: rodo@swisssoftware24.pl