Zwroty

Zasady anulowania

Prawne prawo do wycofania jest dostępne tylko dla osób prywatnych. Sprzedawca nie daje kupującym, którzy są osobami prawnymi, prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

Wycofanie

Masz prawo do zawarcia umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny wycofać. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym, od daty zawarcia umowy, a w przypadku innej umowy zakupu od daty, w której użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez niego, który nie jest przewoźnikiem, który przejął lub przejął w posiadanie towary, lub ostatnie towary, ostatnią częściową dostawę lub ostatnią część.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy powiadomić SwissSoftware24 GmbH, Neugasse 52, 6340 Baar, SZWAJCARIA o swojej decyzji o anulowaniu niniejszej Umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (takiego jak list lub e-mail wysłany pocztą). W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy przesłać zawiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

 

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy, musi zostać natychmiast spłacona najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy W przypadku tej spłaty korzystamy z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z Państwem. Zostaniesz obciążony tymi opłatami, możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwrotu towaru lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Musisz niezwłocznie zwrócić towar do nas, a w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem okresu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Trzeba tylko zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z obchodzenia się, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

 

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

W odniesieniu do usług sprzedawanych przez sprzedawcę prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów:

- w przypadku dostaw towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja decyduje o indywidualnym wyborze lub ustaleniu przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,

- Artykuły, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ich charakter.

Prawo do odwołania wygasa z umowami

- w przypadku dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie,

- do dostarczania nagrań dźwiękowych lub wideo, lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym

Opakowanie, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu,

- w przypadku dostarczania niefizycznych treści cyfrowych, nawet jeśli przedsiębiorca rozpoczął zawieranie umowy po wyraźnym wyrażeniu przez konsumenta zgody na rozpoczęcie przez przedsiębiorcę umowy przed upływem okresu odstąpienia; Uznał, że traci prawo do odstąpienia, wyrażając zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy.

Pliki cookies na www.swisssoftware24.pl

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy www.swisssoftware24.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.

Zobacz szczegóły